CLOUD COMPUTING – PaaS (Platform as a Service)

Jednym z elementów naszej oferty jest Cloud Computing będący innowacyjnym rozwiązaniem ułatwiającym pracę w sieci oraz zapewniającym zachowanie ciągłości pracy jak również większe bezpieczeństwo przechowywania danych.

Zaprojektowane i wykonane przez nas rozwiązanie Cloud Computing, dostarczające platformę serwerową jako usługę, sprawia że środowiska rozproszone jak pojedyncze komputery, niewielkie środowiska ze wspólnym magazynem danych oraz większe środowiska z profesjonalnym serwerem, mogą mieć swoją aktywną kopię bezpieczeństwa na naszej platformie PaaS.

W ramach usługi Cloud Computing PaaS oferujemy:

Serwery wirtualne:

Zamiast kupować na własność infrastrukturę, na której uruchamiasz swoje aplikacje, po prostu ją wynajmujesz – wykorzystuj zewnętrzne centrum przetwarzania danych do uruchamiania swoich aplikacji. Najbardziej oczywistą korzyścią płynącą z wykorzystania Chmury jest brak nakładów inwestycyjnych. Pozostałymi są szybkość działania, niezawodność, skalowalność, bezpieczeństwo, przepustowość oraz brak kosztów związanych z konserwacją.

Cloud Computing – SaaS (Software as a Service)

W ramach Cloud Computing’u oferujemy również usługę SaaS, będącą idealnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających pracowników terenowych, jak również pracowników wykonujących swoje obowiązki często po godzinach pracy. SaaS umożliwia bowiem nieograniczony dostęp do zasobów serwerowych, wszelkich aplikacji na nim zamieszczonych, a wszystko to za pośrednictwem sieci. Wszystkie aplikacje zostają udostępnione poprzez bezpieczne połączenie VPN, zapewniając ciągłość i bezpieczeństwo pracy i biznesu.

Aktualności:

Nowe macierze dyskowe.

W ramach usługi SaaS oferujemy rozwiązania:

SaaS + backup komputera:

Pakiet ten zapewnia bezpieczeństwo danych komputera, poprzez odzwierciedlenie ich na platformie SaaS. Rozwiązanie to gwarantuje bezpieczeństwo danych w przypadku awarii bądź kradzieży komputera.

SaaS + backup serwera:

Pakiet ten zapewnia bezpieczeństwo danych oraz oprogramowania przez synchronizację danych serwer - serwer SaaS. Rozwiązanieto gwarantuje bezpieczeństwo danych w przypadku awarii serwera lokalnego naszego Klienta oraz zachowanie ciągłości pracy.

SaaS - dostęp do zasobów serwerowych:

Pakiet ten zapewnia dostęp do zasobów zamieszczonych na serwerze SaaS. Rozwiązanie idealne dla pracowników mobilnych.

Technologia Cloud Computing szybko nabiera znaczenia jako rozwiązanie oferujące znaczne możliwości, szczególnie w zakresie dynamicznych pamięci masowych. Już dziś z technologii tej korzysta coraz więcej firm. Co więcej, firmy te wyrażają satysfakcję z komfortu pracy i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań. Według przeprowadzonych badań siedemdziesiąt procent firm korzystających z platform Cloud Computing’u w najbliższym czasie planuje przeniesienie do tego środowiska kolejne rozwiązania.